Nazovite nas: +385 51 232 016

Kontakt

Turistička agencija Puntarka Nova

 

Mala smo, tradicionalna i porodična turistička agencija osnovana 1996. godine, koja svojim  gostima,  putem naših web stranica   i osobnim pristupom , nastoji pronaći najadekvatniji   smještaj  na najboljoj  lokaciji.  Posredujemo u pronalaženju smještaja  u kompletno opremljenim privatnim apartmanima  i sobama, vilama i samostojećim kućama za odmor, obiteljskim seoskim domaćinstvima   te smještaj u hotelima visoke kvalitete na Cresko  - lošinjskom arhipelagu.  U našoj  agenciji  nudimo  prodaju turističkih putovanja i turističkih aranžmana naših partnera.   Informiramo naše goste dijeleći   prospekte, videa, brošure i  planove  vezane uz sportsko- rekreativnu, izletničku, gastro, kulturnu i ostalu turističku ponudu našeg otočja, kako bi im uz kvalitetan smještaj   omogućili što zanimljiviji i bezbrižniji boravak na našem arhipelagu . …  


Kako bi našim stalnim  gostima  i onima koji će to tek postati, olakšali izbor  savršenog odmora, na  našim web stranicama  kroz detaljnu tražilicu,  jednostavno možete  pregledavati  različite vrste i detalje smještaja. Uz detalje i karakteristike, opremljenost i lokaciju smještaja  tu se nalaze i detaljni   opisi,  cijene i   termini raspoloživosti  uz mnogobrojne autentične fotografije. Osim smještaja,  na našoj se web stranici možete detaljno informirati o svakom mjestu i otoku našeg arhipelaga, o povijesti, kulturi, znamenitostima, klimi, flori i fauni, sportsko-rekreativnim mogućnostima, gastronomskoj  ponudi i naravno za ljubitelje mora i sunca – o bezbrojnim plažama.  Nadamo se da ćete uz odabir smještaja  za vaš budući odmor uživati i bezbrojnim fotografijama našeg arhipelaga … 

Vaš Puntarka Team  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


Telefon i Fax:

+385 51 232 016 

E-mail:

puntarka@ri.t-com.hr 
 

 

 

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA (privatni smještaj, hoteli, pansioni)

 

SADRŽAJ PONUDE

Turistička agencija PUNTARKA NOVA osigurava uslugu smještaja prema objavljenim informacijama, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile*.

REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici Turističke agencije PUNTARKA NOVA. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Turističku agenciju PUNTARKA NOVA. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa plaća se direktno agenciji na dan dolaska u smještaj, a ovisno o modelu plaćanja s kojim je gost upoznat prilikom potvrde rezervacije. Napomena za plaćanje karticom - kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u kunama po srednjem tečaju narodne banke na dan terećenja kartice.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj.

CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrijekom "po dogovoru" ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu.) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije. Cijene smještaja objavljene su u EUR. Turistička agencija PUNTARKA NOVA zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, Turistička agencija PUNTARKA NOVA jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Turistička agencija PUNTARKA NOVA se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno, pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE PUNTARKA NOVA NA PROMJENE I OTKAZ

Turistička agencija PUNTARKA NOVA zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, Turistička agencija PUNTARKA NOVA zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Turistička agencija PUNTARKA NOVA zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Turistička agencija PUNTARKA NOVA će se truditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi Turistička agencija PUNTARKA NOVA i svakako vratiti gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
- za otkaz do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od cijene smještaja,
- za otkaz od 14 do 9 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od cijene smještaja,
- za otkaz od 8 do 2 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od cijene smještaja,
- za otkaz 1 dan prije početka korištenja usluge, ili ako gost ne dođe ili otkaže unutar rezerviranog termina, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja.
Za fiksno potvrđene rezervacije hotelskog smještaja vrijede posebni uvjeti otkaza od strane gosta. Datumom otkaza smatra se datum primitka pismene obavijesti o otkazu, a troškovi se naplaćuju kako slijedi:
- za otkaz rezervacije do 30 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 15% od ukupne cijene smještaja
- za otkaz rezervacije od 29 dana do 22 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 25% od ukupne cijene smještaja
- za otkaz rezervacije od 21 dan do 15 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 40% od ukupne cijene smještaja
- za otkaz rezervacije od 14 dana do 8 dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 80% od ukupne cijene smještaja
- za otkaz rezervacije od 7 dana ili manje dana prije datuma početka rezervacije, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja
Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Turističkoj agenciji PUNTARKA NOVA ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ako gost koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, Turistička agencija PUNTARKA NOVA zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom.

OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE PUNTARKA NOVA

Dužnost Turistička agencija PUNTARKA NOVA je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Turistička agencija PUNTARKA NOVA će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima.

OBVEZE GOSTA

Gost je dužan:
- posjedovati valjane putne isprave,
- poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
- pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,
- prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven poštom ili mailom)
- gost je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza
U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

PRTLJAGA

Turistička agencija PUNTARKA NOVA ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.
Postupak u svezi s prigovorom:
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti Turističku agenciju PUNTARKA NOVA. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Turistička agencija PUNTARKA NOVA nije dužna uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa u istom objektu gost je dužan prihvatiti je). Turistička agencija PUNTARKA NOVA ne uvažava reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu objekta (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini,...). Ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Turistička agencija PUNTARKA NOVA se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice.

NADLEŽNOST SUDA

Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj se utvrđuje nadležnost suda u Malom Lošinju.

NAPOMENA

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.

NAPOMENA

U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

Kontakt:

Otvoreno:

Ožujak-Svibanj od 9 do 15 / zatvoreno nedjeljom /
Lipanj-Rujan od 9 do 19 svaki dan

Adresa:

Puntarka nova d.o.o.
Nikole Tesle 17
HR - 51550 Mali Lošinj

OIB:

HR90627068602

ID code:

HR-B-51-040164898

Telefon :

+385 51 232 016

e-mail:

puntarka@ri.t-com.hr