Pokličite nas: +385 51 232 016

Kontakt

Turistična agencija Puntarka nova

 

Smo majhna, tradicionalna in družinska turistična agencija, ki je bila ustanovljena leta 1996 in svojim gostom, preko naše internetne strani   in z osebnim pristopom, poišče najprimernejše bivališče na najboljši lokaciji.  Posredujemo pri iskanju bivališč v kompletno opremljenih privatnih apartmajih in sobah, vilah in samostojnih hiš za počitnice, družinskih domačij ter bivališče v hotelih Cresko- Lošinjskega otočja. V naši agenciji nudimo  prodajo turističnih potovanj in turističnih aranžmajev naših partnerjev. Naše goste informiramo s prospekti, videi, brošurami in z načri ki so vezani za športno - rekreativno, izletniško, gastro, kulturno in ostalo turistično ponudbo našega otočja, ter da jim ob kvalitetnem bivališču omogočili karseda zanimiv in brezskrben oddih v našem arhipelagu...

 

Da bi našim stalnim gostom in bodočim gostom olajšali izbor popolnega oddiha oz. počitnic, ponujamo na naši spletni strani podrobni iskalnik, kjer lahko enostavno poiščete in pregledate različne vrste in podrobnosti bivališč. Ob podrobnostih in karakteristikah, opremljenosti in lokacijami bivališč se nahajajo tudi podrobni opisi , cene in termini razpoložljivosti ob številčnih avtentičnih fotografijah. Poleg bivališč, se na naši spletni strani podrobno informirate o vsakem mestu in otoku našega otočja, zgodovini, znamenitostih, klimi flori in favni, športno - rekreativnih možnostih, gastronomski ponudbi. In za ljubitelje morja in sonca tudi o številčnih plažah. Upamo, da boste ob izbiri bivališč za vaše naslednje počitnice uživali v fotografijah našega otočja....

Vaš Puntarka Team

 

Telefon in Fax:

+385 51 232 016 

E-mail:

puntarka@ri.t-com.hr 
 

 

 

OSNOVNI POGOJI  NUDENJA PONUDB NASTANITEV(privatne nastanitve, hoteli, penzioni)

 

VSEBINA PONUDBE

Turistična agencija PUNTARKA NOVA določa ponudbe nastanitve po objavljenih informacijah, opisu, terminu skladno s potrjeno rezervacijo, razen v slučaju višje sile*.

REZERVACIJE IN PLAČILA

Povpraševanja in rezervacije nastanitve se sprejemajo po elektronski pošti, pisno, ali osebno v poslovalnici Turistične agencije PUNTARKA NOVA. Z izvršeno rezervacijo, gost potrjuje, da je seznanjen z Osnovnimi pogoji nudenja uslug nastanitve, ter jih v celoti sprejema. Na ta način, vse kar je navedeno v Osnovnih pogojih, postane pravna obveza za gosta kot za Turistično agencijo PUNTARKA NOVA. Pri rezervaciji je gost dolžan posredovati vse podatke, ki se zahtevajo postopek rezervacije. Za rezervacijo nastanitve je potrebno plačati akontacijo, odvisno o izbranem plačilu, ostanek zneska se plača direktno agenciji na dan prihoda, in odvisno od načina plačila s katerim je seznanjen ob potrditvi rezervacije. Opomba pri plačilu s kreditno kartico: Kreditno kartico obremenimo v znesku izraženem v Hrvaških kunah( HRK) po srednjem tečaju Narodne banke na dan plačila kartice(obremenitve).

TURISTIČNA TAKSA

Po veljavnem zakonu o Turistični taksi Republike Hrvaške, je gost dolžan plačati turistično takso skupaj s plačilom nastanitve (bivališča). Turistična taksa , ki je določena z Zakonom o Turistični taksi  Republike Hrvaške znaša od 2,00 HRK do 7,00 HRK na odraslo osebo na dan. Mladi od 12. do 18. leta starosti imajo do 50% popusta na ta znesek, otroci do 12.leta ne plačajo turistične takse. Končni znesek turistične takse za določeno rezervacijo je odvisen od destinacije v Republiki Hrvaški in termina bivanja in se zaračunava po teh Osnovnih pogojih in istočasno s plačilom končnega zneska za nastanitev.  

CENA NASTANITVE (bivalne enote)

Cena bivališča vključuje osnovno ponudbo, kakor je opisano na bivalno enoto na rezervaciji. Posebne ponudbe so tiste ponudbe, ki niso vključene v ceno nastanitve( v opisu nastanitev pomeni ''po dogovoru'' oziroma dodatne ponudbe, ki so možne ob predhodni najavi) in jih tako gost posebno plača.  Dodatne ponudbe je potrebno zahtevati ob rezervaciji. Cene nastanitve so objavljene v EUR. Turistična agencija PUNTARKA NOVA si pridržuje pravico do  sprememb objavljenih cen (v slučaju spremembe cene s strani ponudnika oz. spremembe menjalnega tečaja). Gostom, ki so plačali akontacijo za določeno rezervacijo, Turistična agencija PUNTARKA NOVA jamči ceno nastanitve, navedeno v kalkulaciji, po kateri so plačali znesek akontacije. V kolikor pride do sprememba pred plačilom akontacije, se Turistična agencija PUNTARKA NOVAv celoti  obvezuje, da bo obvestila gosta o spremembi cene. V kolikor pride v rezervirano bivalno enoto več oseb kot je navedeno, ima ponudnik pravico  zavrniti bivanje nenajavljenim gostom ali sprejeti vse goste pod pogojem doplačila nenajavljenih gostov na licu mesta.

PRAVICE TURISTIČNE AGENCIJE PUNTARKA NOVA DO SPREMEMB IN ODPOVEDI

Turistična agencija PUNTARKA NOVA si pridržuje pravico do spremembe rezervacije v primeru izrednih okoliščin, katerih ni moč predvideti, se jim izogniti ali odkloniti. Rezervirano prenočišče je možno zamenjati samo ob predhodnem obvestilu gostu, in to s prenočiščem iste ali višje kategorije in po ceni prenočišča po kateri je gost potrdil rezervacijo. Če je nadomestno prenočišče mogoče samo v objektu višje kategorije in po večji ceni  za 15% od cene plačane rezervacije, si Turistična agencija PUNTARKA NOVA pridržuje pravico zaračunati razliko v ceni po posvetu z gostom. V slučaju nezmožnosti zamenjave plačane nastanitve, si Turistična agencija PUNTARKA NOVA pridržuje pravico do odpovedi rezervacije ob predhodnem obvestilu gostu najmanj 7 dni pred začetkom uporabe storitve,ter jamči povračilo celotnega plačanega  zneska. V kolikor ni mogoča adekvantna zamenjava na dan začetka uporabe storitev, se bo Turistična agencija PUNTARKA NOVA potrudila posredovati informacijo o mogočem prenočišču, ki ni v ponudbi Turistične agencije PUNTARKA NOVA in vsekakor vrniti gostu plačani znesek za rezervacijo.

PRAVICE GOSTA NA SPREMEMBO IN ODPOVED

V primeru, da želi gost spremeniti ali odpovedati rezervacijo na njegovo zahtevo, mora to storiti pismeno( e-mail ali fax). Pod spremembo se šteje sprememba števila oseb ali datum začetka/konca uporabe storitve najkasneje 30 dni pred začetkom. Prva sprememba rezervacije, v kolikor je mogoča brez dodatnih stroškov bo opravljena brezplačno. V kolikor sprememba rezervacije ni mogoča, in če gost odpove potrjeno rezervacijo, se sprejemajo spodaj navedeni pogoji odpovedi rezervacije. Sprememba bivalne enote in vsaka sprememba znotraj 30 dni pred začetkom rezervacije, ter med koriščenjem rezervacije, se šteje kot odpoved rezervacije. V primeru odpovedi fiksno potrjene rezervacije privatne nastanitve, datum prejete pisne odpovedi predstavlja osnovo za obračun stroškov odpovedi kot sledi:
- za odpoved do 15 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 30% od  cene nastanitve,
- za odpoved  od 14 do 9 dni pred začetkom koriščenja storitve, se zaračunava 50% od cene nastanitve,
- za odpoved od 8 do 2 dni pred začetkom koriščenja storitve, se zaračunava 80% od cene nastanitve,
- za odpoved  1 dne pred začetkom koriščenja storitve oziroma če gost ne pride ali odpove  znotraj rezerviranega termina, se zaračunava 100% znesek od cene nastanitve.
Za fiksno potrjene rezervacije hotelske nastanitve veljajo posebni pogoji odpovedi s strani gosta. Datum odpovedi se šteje kot datum prejetega pisnega obvestila  o odpovedi, in stroški se zaračunavajo kot sledi:
-  za odpoved rezervacije do 30 dni pred datumom začetka rezervacije, se zaračunava 15% od skupne cene nastanitve  
- za odpoved začetka rezervacije od 29 dni do 22 dni pred datumom začetka rezervacije, se zaračunava 25% od skupne cene nastanitve
- za odpoved rezervacije od 21 dni do 15 dni pred datumom začetka rezervacije, se zaračunava 40% od skupne cene nastanitve
- Za odpoved rezervacije od 14 dni do 8 dni pred začetkom rezervacije, se zaračunava 80% od skupne cene nastanitve
-  za odpoved rezervacije od 7 dni ali 1 dne pred datumom začetka rezervacije, se zaračunava 100% znesek od cene nastanitve.
V kolikor gost v rezervirano bivalno enoto ne pride do polnoči na dan začetka koriščenja storitve, in se ni javil Turistični agenciji PUNTARKA NOVA ali ponudniku storitve, se rezervacija šteje kot odpovedana, tako da se stroški odpovedi obračunajo po zgoraj navedenih pogojih. Če gost, ki je odpovedal potovanje najde drugega gosta oziroma uporabnika za isto rezervacijo, Turistična agencija PUNTARKA NOVA zaračuna samo dejanske stroške, ki so bili povzročeni z zamenjavo.

OBVEZE TURISTIČNE AGENCIJE PUNTARKA NOVA

DolžnostTuristične agencija PUNTARKA NOVA je skrb o izvajanju storitev in izbiri ponudnika , ter skrb o pravicah in interesih gosta, skladno z dobrimi običaji v turizmu. Turistična agencija PUNTARKA NOVA se obvezuje, da bo vse obveznosti izvršila v popolnosti in na opisan način, razen v izrednih razmerah.  

OBVEZE GOSTA

Gost je dolžan:
- imeti veljavne potne dokumente,
- spoštovati carinske in devizne predpise države v kateri je destinacija
- se držati hišnega reda v nastanitvenih enotah oziroma objektih, ter sodelovati s ponudnikom v dobri nameri,
- ob prihodu na destinacijo je treba ponudniku predati dokument o plačani storitvi ( Voucher pridobljen preko pošte ali e-maila)
- preveriti ali je za vstop v državo v kateri je destinacija potrebna viza
V slučaju nespoštovanja teh obveznosti, gost krije stroške  in odgovarja za napravljeno škodo. S potrjeno rezervacijo se gost obvezuje, da bo v kolikor povroči kakršnokoli škodo ponudniku storitev, na licu mesta plačal stroške škode, ki jo je povzročil.

PRTLJAGA

Turistična agencija PUNTARKA NOVA ne odgovarja za poškodovano,uničeno ali izgubljeno prtljago, kakor tudi ne za krajo prtljage ali dragocenosti v nastanitvenem objektu. Izgubljena prtljaga ali kraja se prijavi ponudniku storitev ali pristojni policijski postaji.

REŠEVANJE PRITOŽB

Če so storitve iz ponudbe nekvalitetno izvršene, ima gost pravico zahtevati odškodnino, tako, da priloži pisno pritožbo. Vsak gost ima pravico do pritožbe v primeru  neizvršene plačane storitve. Vsak gost- nosilec potrjene rezervacije, pritožbo priloži zasebno.
Postopek v zvezi s pritožbo:
Gost je dolžan, na dan prihoda k ponudniku storitev reklamirati neodgovarjajočo storitev in o tem obvestiti Turistično agencijo PUNTARKA NOVA. V primeru, da gost ne sprejme ponujene rešitve pritožbe, ki odgovarja plačani storitvi, Turistična agencija PUNTARKA NOVA ni dolžna sprejeti naknadne pritožbe ( v kolikor obstaja adekvantna alternativa v istem objektu, jo je gost dolžan sprejeti). Turistična agencija PUNTARKA NOVA ne sprejema reklamacij, vezanih za vsebino, ki niso v sklopu objekta ( delo na cesti, čistoča plaže, stanje drugih objektov v bližini,...). V kolikor gost ne reklamira nastanitve na licu mesta, nima pravice do povračila denarja. Najvišje nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek reklamacije storitve, in ne more zajemati koriščenih storitev kot tudi ne celotni znesek storitve. S tem se izključuje pravica gosta za nadomestilo idealne škode. Turistična agencija PUNTARKA NOVA se ne čuti odgovorne za eventualne klimatske pogoje, čistočo in temperaturo morja na destinacijah, ter vse ostale podobne situacije in dogajanja, ki lahko povzročijo nezadovoljstvo gosta, in ne vplivajo direktno na kvaliteto rezervirane bivalne enote.

PRISTOJNOST SODIŠČA

V primeru, da gost ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, ima pravico na sodno arbitražo. Za takšne primere je pristojno sodišče v Malem Lošinju.

OPOMBA:

S plačilom akontacije oziroma celotnega zneska rezervacije nastanitve, gost v celoti sprejema opisane pogoje.

OPOMBA:

V primeru paralelnih akcij se popusti ne seštevajo. Popusti ne veljajo za Last minute ponudbo.

Kontakt

Odprto:

Marec-Maj od 9 do 15 / zaprto ob nedeljah /
Jun-September od 9 do 19 vsak dan

Naslov:

Puntarka nova d.o.o.
Nikole Tesle 17
HR - 51550 Mali Lošinj

Davčna številka:

HR90627068602

ID code:

HR-B-51-040164898

Telefon :

+385 51 232 016

E-mail:

puntarka@ri.t-com.hr